بایگانی برچسب ها: قصۀ افراسیاب بن پشنگ

روایت شناسی داستان هفت گُردان برپایه روایت انوشیروان مرزبان و ابوالقاسم فردوسی

عنوان: روایت شناسی داستان هفت گُردان برپایه روایت انوشیروان مرزبان و ابوالقاسم فردوسی نویسندگان: آرش اکبری مفاخر / رقیه شیبانی‌فر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: عضو قطب علمی فردوسی شناسی دانشگاه فردوسی مشهد / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: نشریۀ علمی – پژوهشی پژوهشنامۀ زبان […]