بایگانی برچسب ها: قسطنطینه کجاست

قسطنطینه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : قسطنطنیّه نام فعلی مکان جغرافیایی :   استانبول نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: قسطنطنیه: شهری کهن و یونانی نشین در محل استانبول فعلی که در قرن هفتم پیش از میلاد توسط  یونانیان بنا شد و به سبی موقعیتش از همان اوایل اهمیت یافت، در سال […]