بایگانی برچسب ها: قحطی

باذان پیروز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : باذان پیروز نام فعلی مکان جغرافیایی :  اردبیل نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در شاهنامه پیروز یزدگرد پس از قحطی در آغاز سلطنتش چند شارستان ساخت که یکی از آنها باذان پیروز بود و بعد اردبیل خوانده شد: دگر کرد باذان پیروز نام                  خنیده […]