بایگانی برچسب ها: قحطان

دشت قحطان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دشت قحطان نام فعلی مکان جغرافیایی :  احتمالا سرزمین تازیان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در پادشاهی منوچهر آمده است که وقتی رودابه به پدرش مهراب گفت قصد ازدواج با زال دستان را دارد، پدرش به او گفت: گر از دشت قحطان سگ مارگیر […]