بایگانی برچسب ها: قالینوس

قالانیقوس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : قالانیقوس / قالینیوس نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر رقه در کشور سوریه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  قالینیوس، قالینوس، کالینیکوس شرح مکان جغرافیایی: قالانیقوس قالینیوس دژی بوده است در جنوب شرق ،روم میان آرایش روم یا دورا – اوراپوس در ساحل رود فرات و انطاکیه واقع […]