بایگانی برچسب ها: فسا

پسا

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پسا نام فعلی مکان جغرافیایی :  فسا نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  فسا شرح مکان جغرافیایی: پسا از این شهر زیبا و تاریخی استان فارس که اکنون فسای خوانده میشود تنها در یک بیت از پادشاهی نوشین روان نام برده شده است. این یک بار هم ذیل […]