بایگانی برچسب ها: فریدون یعنی چه؟

شخصیت های شاهنامه – فریدون

کجا نام او آفریدون بود – زمین را سپهری همایون بود نام : فریدون نام های دیگر فریدون : آفریدون،فریتون نام فریدون به اوستایی : ثْرَئیتَونَ Θraētaona محل تولد فریدون : تمیشه محل مرگ فریدون : شهر باستان کوس در طبرستان دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : […]