بایگانی برچسب ها: فریبرز به چه معنی است

شخصیت های شاهنامه – فریبرز

بدو گفت کاو را فریبرز خوان – که فرزند شاهست و تاج گوان نام : فریبرز نام های دیگر فریبرز : طبری و بلعمی نام او را به گونهٔ برزافره نوشته‌اند . نویسندهٔ گمنام مجمل‌التواریخ نام او را برزافری نوشته است و گفته است که فردوسی نام او را به فریبرز دگرگون کرده تا در بحر متقارب […]