بایگانی برچسب ها: فروهل

شخصیت های شاهنامه – فروهل

چهارم گرازه که راند سپاه – فروهل نگهبان تخت و کلاه نام : فروهل دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : نام فُروهِل اولین بار در شاهنامه در جنگ دوازده رخ برده می شود. وی هماورد  زنگله تورانی می باشد.فروهل چون از دور زنگله را دید کمان برکشید و او […]