بایگانی برچسب ها: فروغی

منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی

عنوان:  منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی نویسند‌گان: دکتر محمد جعفر یاحقّی / زهرا روح‌الامینی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد /  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۳ هجری شمسی منبع: مجلۀ جستارهای ادبی (علمی-پژوهشی) شماره صدو هشتاد و هشت بهار ۱۳۹۴ چکیده مقاله: شاهنامۀ […]