بایگانی برچسب ها: فرود به چه معنی است

شخصیت های شاهنامه – فرود

ورا نام کردند فرخ فرود – به تیره شب آمد چو پیران شنو نام : فرود نام کامل : فرود سیاوش محل مرگ فرود : دژ کلات چرم بدست طوس و سپاه ایران زمین دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به کیقباد می رسد ملیت : ایرانی […]