بایگانی برچسب ها: فرهنگ دوست

فرهنگ و آیین های آموزش و پرورش ساسانیان در شاهنامه

عنوان: فرهنگ و آیین های آموزش و پرورش ساسانیان در شاهنامه نویسنده: مریم نظامی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹ منبع: مجلۀ حافظ، شمارۀ هفتادو پنج، آبان ۱۳۸۹ چکیده مقاله: از فرهنگ‌ها و آیین‌های آموزش و پرورش ساسانیان که در شاهنامه بروز پیدا کرده است. می توان به […]