بایگانی برچسب ها: فرمانبرداری

نام و ننگ در شاهنامه

عنوان: نام و ننگ در شاهنامه نویسنده: کمال مرتضی‌زاده سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی املش، دبیر ادبیات مراکز پیش‌دانشگاهی املش و پیام نور رودسر تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: مجلۀ رشد، زبان و ادب فارسی، شمارۀ ۹۳، بهار ۱۳۸۹ چکیده مقاله: نویسنده در این مقاله، با تکیه بر […]