بایگانی برچسب ها: فرغاز به چه معنی است

شخصیت های شاهنامه – فرغاز

نام : فرغاز ملیت : تورانی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان توضیحات شخصیت : فرغاز از سرداران تورانی است.