بایگانی برچسب ها: فرانک

البرز کوه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : البرز کوه نام فعلی مکان جغرافیایی :  رشته کوه های به هم پیوسته از قفقاز تا شمال چین نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کوه البرز شرح مکان جغرافیایی: البرزکوه در شاهنامه آگاهانه از البرز به دو صورت «البرزکوه» و «کوه البرز» نام برده شده که غرض از […]

شخصیت های شاهنامه – فرانک

فرانک بدش نام و فرخنده بود – به مهر فریدون دل آگنده بود نام : فرانک محل تولد فرانک : شیلا در کره جنوبی دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، تبار : تبار پدری به شاهزاده کره ای می رسد ملیت : دودمان شیلا وابستگان : همسرفرانک : […]