بایگانی برچسب ها: فرانک یعنی چه؟

شخصیت های شاهنامه – فرانک

فرانک بدش نام و فرخنده بود – به مهر فریدون دل آگنده بود نام : فرانک محل تولد فرانک : شیلا در کره جنوبی دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، تبار : تبار پدری به شاهزاده کره ای می رسد ملیت : دودمان شیلا وابستگان : همسرفرانک : […]