بایگانی برچسب ها: فرامرز

نمایش صوتی شاهنامه – در مرز توران

نام نمایش صوتی : نمایش صوتی شاهنامه – در مرز توران مدت زمان فایل صوتی : یک ساعت و چهل و هشت دقیقه توضیحات : بانو گشسب و فرامرز هر دو فرزندان رستم پهلوان هستند. آن زمان که هر دو در شکارگاه مرزی ایران و توران به سر می برند، به ناچار میزبان شیده پسر افراسیاب […]

نمایش صوتی شاهنامه – آخرین نبرد

نام نمایش صوتی : نمایش صوتی شاهنامه – آخرین نبرد مدت زمان فایل صوتی : دو ساعت و پنجاه و چهار دقیقه توضیحات : «اسفندیار» پهلوانی رویین تن و پیروزمند در نبردهاست که پدرش «گشتاسب شاه» وعده ی پادشاهی به او داده است. رسیدن او به شاهی مشروط به انجام کاری است که پدر از او […]

پژوهشی در روایت های متفاوت مرگ بهمن و کشته شدن او در نبرد با اژدها

عنوان: پژوهشی در روایت های متفاوت مرگ بهمن و کشته شدن او در نبرد با اژدها نویسنده: رضا غفوری / محمدرضا امینی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز / دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز، سال […]

شخصیت های شاهنامه – فرامرز

فرامرز رستم که بد پیش رو – نگهبان هر مرز و سالار نو نام : فرامرز محل تولد فرامرز : زابل محل مرگ فرامرز : زابل در نبرد با بهمن پسر اسفندیار دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به زال و سام می رسد ملیت : ایرانی […]