بایگانی برچسب ها: فرات

فرات

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  فرات نام فعلی مکان جغرافیایی :  فرات نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: فرات (رود) از این رود نامی عراق یا سورستان و سواد چند بار در شاهنامه هم به عنوان رود و هم ناحیه و حواشی رود نام برده شده است. نام فرات اولین […]

شورستان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شورستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  منطقه وسعی شامل یمن و عراق نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: این نام با چنین املایی ظاهراً ممکن است صورت دیگری از سورستان یعنی منطقه عراق و سواد باشد که شامل قلب ایران زمین میان دو رود دجله […]

آرایش روم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آرایش روم نام فعلی مکان جغرافیایی :  احتمالا محلب شهر المیادین کنونی عراق با نام باستانی اروپوس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آرایش روم به روایت شاهنامه نام یکی از دژهای شرقی روم در حدود شام (سوریه کنونی) بوده که گنجهای قیصر در آن […]