بایگانی برچسب ها: فرآیین شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – فرآیین

گوا کرد زرمهر و خرداد را – فرایین و بندوی و بهزاد را نام : فرآیین نام کامل : فرایین گراز محل مرگ فرایین : نبرد با شهران گراز و کشته شدن بدست او دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : فرآیین از شخصیت‌های شاهنامه مربوط […]