بایگانی برچسب ها: فرآیند فردیت

رویکردی روان شناسانه به سفر سه قهرمان اساطیری (هرکول، رستم، اسفندیار)

عنوان: رویکردی روان شناسانه به سفر سه قهرمان اساطیری (هرکول، رستم، اسفندیار) نویسندگان: کبری بهمنی / آزاده نیرومند سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: مربی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد درود / مربی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد درود تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ ادبیات عرفانی و اسطوره […]