بایگانی برچسب ها: فال و تفال

خبر رسانی از آینده در شاهنامه برپایه فال و تفأل

عنوان : خبر رسانی از آینده در شاهنامه بر‌پایه فال و تفال نویسنده/نویسند‌گان : محمد پاکنهاد سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده / نویسندگان : استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران تاریخ نگارش : بهار ۱۳۹۷ هجری شمسی منبع : فصلنامه علوم خبری، سال هفتم، بهار ۹۷، شماره ۲۵ چکیده مقاله : آنچه در محور این مقاله قرار […]