بایگانی برچسب ها: غمی

رستم غمگین بود یا سهراب؟

عنوان: رستم غمگین بود یا سهراب؟ نویسند‌ه: محمد علی گلستانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد و دبیر زبان و ادب فارسی دبیرستان‌ها و مدارس پیش دانشگاهی عجب‌شیر تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسی شمارۀ ۳ بهار ۱۳۹۲ چکیده مقاله: نگارنده در این مقاله کوشیده است با […]