بایگانی برچسب ها: غرچه

غرچگان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  غرچگان نام فعلی مکان جغرافیایی :  غرجستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: غرچگان یا غرچه غرض از آن همان ولایت کوهستانی مشهور در شمال غرب ولایت غور  (سوریان) است که به غرجستان شهرت داشته است. در شاهنامه دو بار از این ولایت نام برده […]

شخصیت های شاهنامه – غرچه

چو سگسار غرچه چو شنگل ز هند – هوا پردرفش و زمین پر پرند نام : غرچه ملیت : تورانی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان توضیحات شخصیت : نام یکی از متحدین افراسیاب که با ایرانیان جنگید و سرنوشت  او به طور مفصل در داستان کاموس کشانی آمده است […]