بایگانی برچسب ها: غرچه یعنی چه؟

شخصیت های شاهنامه – غرچه

چو سگسار غرچه چو شنگل ز هند – هوا پردرفش و زمین پر پرند نام : غرچه ملیت : تورانی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان توضیحات شخصیت : نام یکی از متحدین افراسیاب که با ایرانیان جنگید و سرنوشت  او به طور مفصل در داستان کاموس کشانی آمده است […]