بایگانی برچسب ها: عموریه

حصار سقیلا

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حصار سقیلا نام فعلی مکان جغرافیایی : سلفیکه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: حصار سقیلا دژی در حوالی و اطراف حلب در کشور سوریه کنونی شام پیشین بوده است در پادشاهی انوشیروان آمده است که چون او قصد حمله به روم را کرد قیصر […]