بایگانی برچسب ها: عمر بن خطاب در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – عمر بن خطاب

عمر سعد وقاس را با سپاه – فرستاد تا جنگ جوید ز شاه نام : عمر بن خطاب توضیحات شخصیت : در شاهنامه به شخصیت عمر پرداخته نشده اولین بار در آغاز کتاب بخش ۷ هنگام ستایش خلفای راشدین نام از عمر بده می شود و بار دیگر در انتهای کتاب در حمله اعراب از او بعنوان فرمانده و رهبر اعراب […]