بایگانی برچسب ها: عقیمی

آیا ضحّاک شاهنامه را می توان مادینه پنداشت؟

عنوان : آیا ضحاک شاهنامه را می توان مادینه پنداشت؟ نویسنده : دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده : استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران تاریخ نگارش : تابستان ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع : نشریۀ ادب و زبان دانشگدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه […]