بایگانی برچسب ها: عشق

تجلی عشق در حماسه های ملی

عنوان: تجلی عشق در حماسه های ملی نویسنده: علی اکبر امامی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد دانشگاه آزاد کرمانشاه تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ منبع: مجلۀ رشد زبان و ادب فارسی، شمارۀ ۹۳، بهار ۱۳۸۹ چکیده مقاله: نویسنده داستان عشق‌های شاهنامه را در سه دسته طبقه بندی کرده است. عشق‌هایی که به ازدواج انجامیده‌اند، عشق‌هایی […]

بررسی عشق در دنیای حماسه با نگاهی به شاهنامه

عنوان: بررسی عشق در دنیای حماسه با نگاهی به شاهنامه نویسندگان: حسین حسن رضایی / عبدالرضا سیف سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران / استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع: متن پژوهی ادبی، سال بیستم، شماره هفتاد، زمستان ۱۳۹۵ چکیده […]