بایگانی برچسب ها: عرفان

سه واژه نویافته در هزار حکایت صوفیان (خیره، سپیدمرغ، شمرده)

عنوان: سه واژه نویافته در هزار حکایت صوفیان (خیره، سپیدمرغ، شمرده) نویسند‌ه: حامد خاتمی پور سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کاشمر تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: ویژه نامه نامه فرهنگستان (فرهنگ نویسی) اسفند ۱۳۹۴ شماره ۱۰ چکیده مقاله: آقای خاتمی پور کتاب هزار حکایت صوفیان را که یکی […]