بایگانی برچسب ها: عدن

عدن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : عدن نام فعلی مکان جغرافیایی :  پایتخت کشور یمن نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: «عَدَن» یا «عَدْن» که اکنون مهمترین شهر کشور یمن و مرکز آن است در گذشته به دو چیز شهرت داشته به زیبایی اطرافش که به آن بهشت عدن می گفته […]