بایگانی برچسب ها: عجایب البلدان

شاهنامه ابوالموید بلخی

عنوان : شاهنامه ابوالمید بلخی نام صاحب اثر:  ابوالمید بلخی تاریخ نگارش: قبل از ۳۵۲ هجری قمری محل نگارش:  بلخ توضیحات اثر و صاحب اثر: نخستین شاهنامه به زبان پارسی دری، شاهنامه نثر اثر ابوالمؤید بلخی (ق دوم یا سوم ق) است. ابوالمؤید بلخی شاعر و نویسنده ایرانی سدۀ ۴ ق در بلخ و دوران […]