بایگانی برچسب ها: عباسیان

داستان رستم و اسفندیار، در مواجهه با حکومت دینی

عنوان: داستان رستم و اسفندیار، در مواجهه با حکومت دینی نویسنده: علی طهماسبی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: شاهنامه پژوه تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: مجلۀ چشم انداز ایران، شمارۀ شصت، اسفند ۱۳۸۸ و فروردن ۱۳۸۹ چکیده مقاله: با توجه به نگاه ناخوشایند اهل شریعت به شاهنامه و قضاوت های نادرست از این اثر […]