بایگانی برچسب ها: طیسفون

طیسفون

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  طیسفون نام فعلی مکان جغرافیایی :  مداین نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  مداین شرح مکان جغرافیایی: طیسفون این شهر کهن که یونانیان آن را بنا کرده اند، از قدیمی ترین شهرهای مداین بوده و در زمان ساسانیان مرکز حکومت ایشان بوده است طیسفون در نزدیکی شهر بغداد […]

شورستان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شورستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  منطقه وسعی شامل یمن و عراق نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: این نام با چنین املایی ظاهراً ممکن است صورت دیگری از سورستان یعنی منطقه عراق و سواد باشد که شامل قلب ایران زمین میان دو رود دجله […]

بحرین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بحرین نام فعلی مکان جغرافیایی :  بحرین نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کشور بحرین از یک جزیرۀ بزرگ و حدود ۳۰ جزیزۀ کوچک تشکیل شده است و در جنوب خلیج فارس میان عربستان و شبه جزیزه قطر قرارداد. در عهد باستان این کشور مرکز […]