بایگانی برچسب ها: طورگ

شخصیت های شاهنامه – طورگ

پذیره شدش نامداری بزرگ – کجا نام او بود جنگی طورگ نام : طورگ دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی توضحات شخصیت : دلاوری تورانی از فرماندهان سپاه افراسیاب تورانی لیست اشعار : داستان سیاوش – بخش ۸ اندر ستایش سلطان محمود