بایگانی برچسب ها: طایف

طایف

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : طایف نام فعلی مکان جغرافیایی :  ۱۲فرسنگی مشرق مکه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  طمغاج، قفجاق، قیروان شرح مکان جغرافیایی: از این شهر تنها یک بار در پادشاهی یزدگرد سوم نام برده شده است. ز پرمایه چیزی که آید به دست            ز روم و از طایف همه […]