بایگانی برچسب ها: ضحاک که بود

شخصیت های شاهنامه – ضحاک

جهانجوی را نام ضحاک بود – دلیر و سبکسار و ناپاک بود نام : ضحاک نام های دیگر ضحاک : آژدی دهاک، دهاک، بیورسپ محل تولد ضحاک : بابل محل مرگ ضحاک : نا معلوم به بند کشیده بدست فریدون در کوه البرز دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار […]