بایگانی برچسب ها: صباحی بیدگلی

شاهنامه صبا

عنوان : شاهنامه صبا نام صاحب اثر:  فتحعلیخان صبا تاریخ نگارش:  قرن دوازدهم هجری محل نگارش:  هندوستان توضیحات اثر و صاحب اثر: این منظومه را  فتحعلیخان صبا  در شش هزار بیت سروده و در آن از جنگ های ایران با روس و عثمانی سخن رفته و در هندوستان با چاپ سنگین بطبع رسیده و ارزش […]