بایگانی برچسب ها: شیر بلیکان

بلیکان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بلیکان نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  بلیکان شرح مکان جغرافیایی: قصبه ای بود از ناحیۀ غرجستان که پادشاهان آنجا را شیر و شار می نامیدند و اصطخری و مقدسی و ابن حوقل از آن نام برده اند. چو نزدیک شهر […]