بایگانی برچسب ها: شیروی یعنی چه؟

شخصیت های شاهنامه – شیروی

سپهدار چون قارن کاوگان – سپهکش چو شیروی و چون آوگان نام : شیروی دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : زمانیکه منوچهر متولد شد و بال و پر گرفت، فریدون در جشنی تاج و تخت ایران را در حضور برزگان کشور به او سپرد. همراه […]