بایگانی برچسب ها: شیرزیل در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – شیرزیل

چو بادان پیروز و چون شیرزیل – که با داد بودندو با زور پیل نام : شیرزیل دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : شیرزیل، در شاهنامه نام یکی از سرداران ایرانی است که برای یاری رساندن به خسروپرویز به آذرآبادگان رفت. خسروپرویز در […]