بایگانی برچسب ها: شگنان

شکنان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شکنان نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شگنان شرح مکان جغرافیایی:

ختلان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ختلان نام فعلی مکان جغرافیایی : یکی از استان های کشور تاجیکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ایرانیان و فارسی زبانان عموماً آن را خَتلان و اعراب خُتل یا خُتلان میخوانده اند اکنون یکی از استان ها یا ولایات کشور تاجیکستان در جنوب شرق […]

بخارا

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بخارا نام فعلی مکان جغرافیایی :  بخارا نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بخارا نام این مهمترین شهر ورارود (ماوراء النهر) است که در جلگۀ رود زرافشان که امروز در ازبکستان واقع است قراردارد. کهن ترین ماخذ تاریخی که نام بخارا در آن آمده است […]

شخصیت های شاهنامه – شگنان

الان شاه و چون پارس پهلوسیاه – چو بیورد و شگنان زرین کلاه نام : شگنان دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت: نام یک پهلوان ایرانی لیست اشعار: پادشاهی یزدگرد بزه‌گر – بخش ۱۰