بایگانی برچسب ها: شگنان که بود

شخصیت های شاهنامه – شگنان

الان شاه و چون پارس پهلوسیاه – چو بیورد و شگنان زرین کلاه نام : شگنان دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت: نام یک پهلوان ایرانی لیست اشعار: پادشاهی یزدگرد بزه‌گر – بخش ۱۰