بایگانی برچسب ها: شکنان

شکنان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شکنان نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شگنان شرح مکان جغرافیایی: