بایگانی برچسب ها: شوش

سوس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سوس نام فعلی مکان جغرافیایی :  در کنار شهر شوش کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: سوس غرض از آن ظاهراً شهر شوش است چون در شاهنامه از شهر مهم شوش با این املا یادی نشده در عوض دو بار نام سوس آمده است. […]