بایگانی برچسب ها: شهر عدن

یمن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : یمن نام فعلی مکان جغرافیایی :  یمن نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  یمن شرح مکان جغرافیایی: با این که یمن سرزمینی نسبتاً کوچک در شبه جزیره عربی بوده نام آن به فراوانی در شاهنامه آمده است برخلاف موطن اعراب که عموماً با عنوان «دشت» از آن یاد […]