بایگانی برچسب ها: شهر زور

شهر زور

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شهر زور نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در داستان اسکندر آمده است که چون او درگذشت همسرش ،روشنک دختر دارا بر تابوت و جنازه شوهر چنین مویه میکرد              جهاندار دارای دارا کجاست […]