بایگانی برچسب ها: شهر داور

شهر داور

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شهر داور نام فعلی مکان جغرافیایی :  درمیان استان هلمند افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: غرض از داور یا شهر داور در شاهنامه خرده ولایتی میان ولایت کوهستانی غور (سوریان) و بست است که در قرون آغازین اسلامی آن را زمین داور یا […]