بایگانی برچسب ها: شهر بغداد

نهروان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : نهروان نام فعلی مکان جغرافیایی :  نهروان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: نهروان این شهر که در مسیر شاهراه بزرگ عراق به ایران و خراسان به فاصلۀ یک منزلی شمال شرق بغداد واقع بوده از زمان ساسانیان نامش وارد شاهنامه شده است. بیامد شهنشاه […]