بایگانی برچسب ها: شهر المیادین عراق

آرایش روم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آرایش روم نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر باستانی دورا – اروپوس، که تقریبا در محلب شهر المیادین کنونی عراق نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آرایش روم: به روایت شاهنامه نام یکی از دژهای شرقی روم (درحدود شام، سوریه کنونی) بوده که گنج های […]