بایگانی برچسب ها: شهد

شهد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شهد رود دریا نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: